Jim Dahl's College Hockey Ranked Minnesota-Duluth vs Boston University common opponents (COP)


Record against common opponents

Minnesota-DuluthBoston University
--MSU-Mankato0-2-0
2-0-0Maine--
2-0-0 (1.0000)COP record0-2-0 (0.0000)
1COP points0

Remaining games against common opponents

Minnesota-DuluthOpponentBoston University
Dec 28, 2018
MSU-Mankato
MaineNov 16, 2018
Nov 17, 2018
Mar 9, 2019