Jim Dahl's College Hockey Ranked Ohio State vs North Dakota common opponents (COP)


Record against common opponents

Ohio StateNorth Dakota
No games yet against common opponents
0-0-0 (0.0000)COP record0-0-0 (0.0000)
0COP points0

Remaining games against common opponents

Ohio StateOpponentNorth Dakota
Nov 30, 2018
Dec 1, 2018
Feb 15, 2019
Feb 16, 2019
MinnesotaOct 27, 2018
Nov 16, 2018
Nov 17, 2018
Feb 8, 2019
Feb 9, 2019
WisconsinNov 2, 2018
Nov 3, 2018